Jouw zoon of dochter verdient een passende plek binnen het onderwijs. Bij Stichting OOK zetten we ons daarvoor in. Al onze scholen delen dezelfde visie: leren leerlingen niet zoals wij lesgeven, dan geven wij les zoals leerlingen leren.* Van daaruit geven we invulling aan ‘passend onderwijzen’, een concept om alle leerlingen op onze scholen te helpen het beste uit zichzelf te halen.
 • Extra uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  Gemiddeld twee tot vijf procent van onze leerlingen is meer- of hoogbegaafd. In de klas passen we de lesstof op deze leerlingen aan. Blijkt dat niet genoeg te zijn? Dan kunnen ze twee dagdelen per week deelnemen aan de Torenklas, waar onze specialist hoogbegaafdheid lesgeeft. Leerlingen werken op hun eigen niveau, doen dat vanuit interesse en kiezen hun eigen aanpak. Doel van de Torenklas is dat meer- en hoogbegaafde leerlingen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen: ze komen voor nieuwe uitdagingen te staan en leren daarmee om te gaan.
 • Extra begeleiding voor leerlingen en docenten die vastlopen
  Op onze scholen werken onderwijsspecialisten. Zij begeleiden leerlingen die vastlopen op school, omdat ze thuis of in de klas problemen hebben. Ook helpen ze docenten bij het bieden van passend onderwijs. Omdat de onderwijsspecialisten bij het schoolteam horen, kennen ze de leerlingen en docenten goed. En kunnen ze op het juiste moment in actie komen.

  Leerlingen
  Lopen leerlingen ergens tegenaan, dan brengen onze onderwijsspecialisten de situatie in kaart. Wat is het probleem? Doet het zich alleen in de klas of ook thuis voor? En hoe ervaren leerlingen de situatie zelf? De onderwijsspecialisten bieden begeleiding en betrekken ouders daarbij. Van daaruit werken ze samen aan een situatie waarin weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling.  

  Docenten
  Sinds 2014 zorgen onze docenten zelf voor passend onderwijs. Een grote verantwoordelijkheid. Daarom worden ze ondersteund door onze onderwijsspecialisten. Samen optimaliseren ze de leeromgeving, zonder daarbij de eigen stijl van lesgeven uit het oog te verliezen. Dat laatste is belangrijk: pas als docenten zich thuis voelen in de klas, kunnen ze werken aan een veilige en fijne omgeving voor de leerlingen.

 • Extra ondersteuning voor leerlingen met een taalachterstand
  Eens in de zoveel tijd verwelkomen we op onze scholen leerlingen uit andere landen. De meeste leerlingen hebben een vluchtelingenachtergrond en moeten de Nederlandse taal nog leren. Om ze daarbij te helpen, bieden wij de Schakelklas. Elke ochtend gaan leerlingen hiernaartoe. Na ongeveer een schooljaar zijn ze klaar om onderwijs in de Nederlandse taal te volgen en stappen ze volledig over naar hun eigen klas. Hebben ze daarbij ondersteuning nodig, dan staan de onderwijsspecialisten voor hen klaar.

* ‘If the child doesn’t learn the way you teach, teach the way the child learns’ (Estrada, Baretta, Lovaas e.a.)