Elk kind verdient een passende plek binnen het onderwijs. Dat geldt ook voor jouw zoon of dochter. Stichting OOK geeft op bijzondere wijze invulling aan deze verantwoordelijke taak. Met een bovenschools expertiseteam helpen we zowel leerlingen als docenten op weg.

Bovenschools expertiseteam
Ons bovenschoolse expertiseteam bestaat uit specialisten op het gebied van passend onderwijs. Zij bieden ondersteuning aan leerlingen en docenten op alle zes scholen van Stichting OOK. Omdat elke situatie om maatwerk vraagt, sluiten de oplossingen goed aan bij de verschillende identiteiten van de scholen.

  • Voor leerlingen
    Loopt jouw kind op school of thuis ergens tegenaan? Dan brengt een specialist van ons expertiseteam de situatie in kaart. Waar komt het probleem vandaan? Welke ondersteuning heeft jouw zoon of dochter nodig? En wat is de benodigde frequentie? De specialisten bieden maximaal drie keer per week veertig minuten begeleiding. Blijkt dat te weinig, dan onderzoeken we andere mogelijkheden op het gebied van passend onderwijs.

  • Voor docenten
    Sinds 2014 moeten onze docenten zelf zorgen voor passend onderwijs. Een hele verantwoordelijkheid. Daarom ondersteunen onze specialisten niet alleen leerlingen, maar ook docenten. Kunst is om de leeromgeving verder te verbeteren en tegelijkertijd de eigen stijl van lesgeven te behouden. Dat laatste is belangrijk: pas als onze docenten zich thuis voelen in de klas, kunnen zij werken aan een veilige en fijne omgeving voor elke leerling.

Onze visie
Onze zes scholen hebben een eigen identiteit, maar delen dezelfde visie: ‘If the child doesn’t learn the way you teach, teach the way the child learns’. Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, besteden we de komende jaren extra aandacht aan beleidsvorming en procesverbetering op het gebied van passend onderwijs. Dat kost tijd, maar levert veel op: hoe meer puzzelstukjes we in elkaar weten te passen, hoe beter we onze leerlingen en docenten kunnen begeleiden.