Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is een professionele organisatie met een duidelijke visie, sterke ambitie en geheel eigen stijl. We werken graag samen. En dat zie je terug in de structuur van de stichting. Door alle betrokkenen bij ons beleid te betrekken, zetten we ons met elkaar in voor dát wat leerlingen nodig hebben.

Bestuur
Rudi Meulenbroek is directeur-bestuurder van Stichting OOK. Door plannen te bedenken en uit te voeren, geeft hij vorm aan de visie van de stichting. Zo ontstaat een stevige basis voor goed onderwijs.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt – zoals de naam al zegt – toezicht op alles wat er binnen Stichting OOK gebeurt. De leden adviseren en controleren de directeur-bestuurder. Dit doen zij vanuit het belang van alle betrokken partijen. Daarbij staat de openbare identiteit van de stichting centraal.

In totaal wordt de Raad van Toezicht gevormd door vijf leden:
 • De heer H. Boers (voorzitter)

  Nevenfunctie(s):
  Rector Carmelcollege Emmen (Stichting Carmelcollege Hengelo)
  Voorzitter Samenwerkingsverband VO Zuid Oost Drenthe

 • Mevrouw A. Ekkelboom (penningmeester en financieel specialist)

  Nevenfunctie(s):
  Controller bij Skal Biocontrole
  Voorzitter badmintonvereniging

 • De heer L.B. Kroes (secretaris)

  Nevenfunctie(s): 
  Directeur Nederland NVAO
  Lid Raad van Toezicht Openbaar Ondwijsgroep Groningen
  Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Windesheim
  Lid Raad van Commissarissen Beter Wonen IJsselmuiden
  Plaatsvervangend lid Landelijke Gedragscommissie Internationale studenten
  Secretaris Bestuur Stichting University Hotel Groningen
  Voorzitter Wijkvereniging WVF
  Lid Gebiedsraad IJsseldelta

 • De heer A.J. Kok (bouwkundig specialist)

  Nevenfunctie(s):
  Bureaumanager BDG architecten
  Bestuurslid van Vereniging Consultants Onderhoud Management Onroerend Goed (COMOG)

 • Mevrouw J. Liebrand-Bos (juridisch specialist)

  Nevenfunctie(s):
  Advocaat bij Nysingh advocaten en notarissen
  Voorzitter van de Liberale Businessclub
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit personeelsleden en ouders van alle scholen die onder Stichting OOK vallen. Van verkeersveiligheid tot het schoolreglement, de leden praten over allerlei onderwerpen mee.

Locatieleiders en teamleden
Locatieleiders en teamleden krijgen alle vrijheid om zelf initiatief te nemen. Belangrijk, want zo ontstaan de mooiste plannen. Bovendien werken de teams onderling veel samen. Door kennis te delen, worden de sterke punten van elke school optimaal benut.