Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is een professionele organisatie met een duidelijke visie, sterke ambitie en geheel eigen stijl. We werken graag samen. En dat zie je terug in de structuur van de stichting. Door alle betrokkenen bij ons beleid te betrekken, zetten we ons met elkaar in voor dát wat leerlingen nodig hebben.

Bestuur
Irma Gelderblom is directeur-bestuurder van Stichting OOK. Door plannen te bedenken en uit te voeren, geeft zij vorm aan de visie van de stichting. Zo ontstaat een stevige basis voor goed onderwijs.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt – zoals de naam al zegt – toezicht op alles wat er binnen Stichting OOK gebeurt. De leden adviseren en controleren de directeur-bestuurder. Dit doen zij vanuit het belang van alle betrokken partijen. Daarbij staat de openbare identiteit van de stichting centraal.

In totaal wordt de Raad van Toezicht gevormd door drie leden:
 • Mevrouw J. Liebrand-Bos (Voorzitter - Juridisch specialist)

  Nevenfunctie(s):
  Nysingh advocaten
  Lid beroepenveldcommissie HBO Rechten bij de HAN

 • Mevrouw C.D. de Meijer-Heijser

  Nevenfunctie(s):
  Interim manager HR
  Lid van de Raad van Advies bij de Inclusief Groep in Nunspeet
  Directeur/eigenaar van Andalan HRM-consultancy en organisatieadvies

 • Mevrouw M.B. Spijkerman

  Nevenfunctie(s):
  Projectleider Gemeenten bij Slachtofferhulp Nederland
  Raadslid VVD bij Gemeente Kampen
  Voorzitter Evenementen Platform Kampen (EPK)
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit personeelsleden en ouders van alle scholen die onder Stichting OOK vallen. Van verkeersveiligheid tot het schoolreglement, de leden praten over allerlei onderwerpen mee.

Locatieleiders en teamleden
Locatieleiders en teamleden krijgen alle vrijheid om zelf initiatief te nemen. Belangrijk, want zo ontstaan de mooiste plannen. Bovendien werken de teams onderling veel samen. Door kennis te delen, worden de sterke punten van elke school optimaal benut.